W minioną sobotę podczas uroczystego benefisu pożegnała się z nami wieloletnia dyrektor Obornickiego Ośrodka Kultury, pani Halina Muszak. Nasza pani dyrektor, jak pewnie jeszcze długo będziemy ją nazywać, dzierżyła stery OOK (w tym także Biblioteki im. J. Iwaszkiewicza, Saloniku, Kina Astra i świetlicy w Pęgowie) przez ponad czterdzieści lat, aktywnie współtworząc kulturę w naszej gminie, współpracując z artystami, stowarzyszeniami i instytucjami, stale rozszerzając wachlarz miejsc i aktywności o nowe propozycje.

 

Na scenie panią dyrektor żegnały: Kapela Janka Boduszka z Siemianic, „Malwy” z Kuraszkowa, nasze młode wokalistki ze Studia Piosenki, grupy taneczne ISKRA i ISKIERKA, trio w składzie: Martyna Ostaszewska, Tadeusz Bogucki i Krzysztof Kowalik oraz Katarzyna Stankowska wraz z Łukaszem Perkiem.

 

Przez bogatą historię kariery przeprowadził nas wraz z szanowną benefisantką pan Bogusław Wróbel.

 

Nie zabrakło emocjonalnych pożegnań i podziękowań, do których pragniemy dołączyć i my, czyli wierny zespół OOK.

Pani dyrektor pięknie dziękujemy za współpracę i gratulujemy tak imponującego jubileuszu pracy zawodowej.

 

Nie mówimy „żegnaj”, mówimy „do widzenia”, a panią Halinę Muszak mamy nadzieję gościć jako naszą honorową widzkę!